Vzdělávání a osvěta laické i odborné veřejnosti

Nabízíme kurzy pro odborníky z oblasti zdravotnictví, školství a sociálních služeb, ale také pro rodiče potýkající se s problematikou duševních poruch u svých dětí.

Vložte svůj text...