O naší ambulanci


Komplexní psychologická péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Přijímáme dětské a dospívající pacienty na základě žádanky odborníka ze zdravotnictví.

Jsme smluvními partnery pojišťoven 111, 201, 205, 207, 209, 211 a 213


Naše ambulance klinické psychologie je nestátní zdravotnické zařízení. Prioritně přijímáme pacienty z Ostravska. Naším cílem je poskytování psychologické diagnostiky a psychoterapie pacientům od 1 roku do dovršení 18 let, jejichž obtíže překračují hranice běžného poradenství a vyžadují psychologickou péči v rezortu zdravotnictví. 

V naší práci vycházíme z dlouhodobých zkušeností psychologické a psychoterapeutické péče o ambulantní a hospitalizované pacienty. Současně neustále pracujeme na svém dalším odborném vzdělávání prostřednictvím kurzů a supervizí.

V rámci mezirezortní spolupráce podporujeme naše pacienty k dosažení stanovených cílů. Spolu tímto síťujeme pacienty s dalšími odborníky v rezortu zdravotnictví, školství a sociálních služeb. 


Mgr. et Mgr. Kateřina Panáčková, Ph.D.

klinický psycholog a psychoterapeut


Mgr. Martina Kalusová

psycholog ve zdravotnictví a terapeut


Rebeka Demková

administrativní pracovník