Nabídka služeb

Psychodiagnostika

Provádíme klinicko psychologickou diagnostiku dětí a dospívajících do dovršení 18 let. Specializujeme se na vyšetření dětí od 1 do 6 let. Zaměřujeme se na posuzování psychického vývoje, jeho specifik, odchylek a psychických poruch. Využíváme moderní psychodiagnostické metody. 


Psychoterapie

Spolupracujeme s pacientem na léčbě jeho duševního onemocnění, posilujeme jeho adaptabilitu a odolnost. Uplatňujeme metody a techniky Systemické rodinné terapie a dalších přístupů dle potřeb pacienta (např. Terapie hrou, Sandplay a další). 


Krizová intervence

Poskytujeme neodkladnou pomoc a podporu dětem a dospívajícím v akutních krizových situacích ohrožujících jejich život a či běžné zapojení do společnosti.


Skupinová terapie

Realizujeme skupinovou terapeutickou péči jak s dětmi, dospívajícími tak i s jejich pečujícími a blízkými osobami.