O nás

Mgr. et Mgr. Kateřina Panáčková, Ph.D.

Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a obor sociální práce na Ostravské univerzitě v Ostravě. Dětem a dospívajícím se odborně věnuje od roku 2008. Svou praxi započala jako školní psycholožka na ostravských základních školách. Aktuálně působí jako dětský psycholog ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Je absolventkou systematického výcviku v psychoterapeutickém modelu růstu rodinné terapie. Zaměřuje se především na psychodiagnostiku dětí a dospívajících od 2 let věku dítěte. Věnuje se také školnímu a rodinnému poradenství. Poskytuje individuální a skupinovou terapii jedincům i rodinám, kteří potřebují podpořit v hledání nového směru v tíživé životní situaci. Již řadu let působí jako vyučující na Katedře psychologie Ostravské univerzity při vzdělávání psychologů a sociálních pracovníků.

PhDr. Michal Panáček, Ph.D.

Získal doktoráty v oboru sociální práce s poradenským profilem na Ostravské univerzitě v Ostravě a Univerzity J.Šafárika v Košicích. V rámci své praxe se zaměřuje na sociální poradenství v oblasti péče a prevence, možnostech podpory v tíživých životních situacích, podporu jedince nebo skupiny ve využívání sociální sítě, sociálně patologickým jevům a smyslu života jedinců. V roce 2009 se aktivně podílel na vzniku neziskové organizace MIKASA o.s. denního stacionáře, který poskytuje volnočasové a aktivizační činnosti pro děti a mladé lidi se středně těžkým a těžkým kombinovaným postižením.V posledních letech posiluje pole působnosti organizace MIKASA z.s. o cílovou skupinu dětí a mladých lidí s poruchou autistického spektra (PAS). Spolupořádá vzdělávací akce pro odborníky a pečující osoby lidí s PAS. Kontinuálně vyučuje na Vyšší odborné školy dílčí psychologické disciplíny a oblast personalistiky.

 

Nabídka služeb

Psychodiagnostika

Cílené "psychodiagnostické" vyšetření dětí a dospívajících se zaměřuje na vyšetření psychomotorického vývoje dítěte, školní zralosti, aktuálních mentálních schopností a dílčích poznávacích funkcí (pozornost, paměť, vnímání). Dále se orientuje na zhodnocení emočního a sociálního vývojedítěte a dospívajícího a vyšetření osobnosti.

Poradenské služby

Zahrnují individuální, párové i rodinné poradenství. Psychologické poradenství se týká především vývojových a výchovných obtíží dětí a dospívajících, oblasti rodinných a partnerských vztahů, porozumění a nápravu tíživé situace. Sociální poradenství se zaměřuje na informace o návazných sociálních službách a možnostech podpory v tíživých sociálních situacích, včetně důrazu na aktivizaci sociální sítě v okolí.

Relaxace a meditace

Doplňkové aktivity v individuální i skupinové práci. Jejich cílem je duševní i tělesné uvolnění, vynoření vnitřních zdrojů, jejich rozvíjení a sdílení s ostatními. Mohou být také obohaceny o arteterapeutická cvičení. Jsou vhodné pro všechny typy klientů, kteří se v současné hektické době touží na chvíli věnovat sami sobě a svým blízkým.

Školní poradenství

Představuje komplexní poradenství v oblasti školního fungování dítěte. Zahrnuje řešení problémů v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb, poruch pozornosti a aktivity, školní zralosti, sociálně patologických jevů (šikana, kyberšikana), vztahových potíží v kontextu školního prostředí. Rovněž zde řadíme kariérní poradenství pro dospívající.

 

Ceník služeb

Objednat
Výkon Cena Doba trvání
Psychologická diagnostika 550,-Kč 50 minut
Psychologické poradenství 450,- Kč 50 minut
Individuální a skupinová terapie 500,- Kč 50 minut
Vypracování psychologické zprávy
300,- Kč -

Psychologické služby nejsou poskytovány ze zdravotního pojištění. Klient si hradí služby hotovostně dle výše uvedeného ceníku.

Vedení odborných seminářů a workshopů dle dohody.

 

Rezervační systém

Vážení zájemci o konzultaci, prosíme o vyplnění následujících položek proto, abychom mohli co nejlépe reagovat na vaše potřeby. Na základě odeslané žádosti vás budeme kontaktovat do 3 pracovních dní s nabídkou termínu osobní konzultace.

Vyplněním tohoto formuláře dáváte souhlas ke zpracování uvedených osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Zrušení termínu konzultace je možné do 16.00 předchozího dne. V opačném případě hradí klient plánovanou konzultaci v plné výši. Úhrada bude provedena při následující konzultaci.

 
 
 
 
 
* v případě, že klientem je dítě nebo osoba zbavená odpovědnosti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Fotografie naší budovy

G-Centrum, prostory denního stacionáře MIKASA

Čujkovova 40a
Ostrava-Zábřeh
700 30

Odkaz na mapy.cz

Fotografie psycholožky v Ostravě

Mgr. et Mgr. Kateřina Panáčková, Ph.D.
dětský psycholog

Soukromá psychologická praxe
IČ: 88676463

+420 734 287 911
(Po-Pá: 8-16 hod.)
info@psychologostrava.cz

 
 
preload